Projekt


Názov stavby:
Viktória, polyfunkčný dom

Miesto stavby:
Bratislava, Košická ulica

Investor:
DOAS, a.s.
Košická 5590/56, 821 02 Bratislava

Generálny projektant:
GRIDO SK, s.r.o.
Bartókova 1, 811 02 Bratislava

 

Profesionálny správca budovy:
Rustler Property Services Slovakia s.r.o.
Bohuš Pilváň - 0917 540 128

Počet bytov: 160

Počet apartmánov:
1

Počet garážových státí:
211

Počet garážových boxov:
62 (22 dvojboxov)

Počet vonkajších státí: 43

Začatie výstavby:
05/2008

Ukončenie výstavby:
05/2010

Termín kolaudácie: 09/2010

 

Samotný návrh vychádza zo schémy objektu s polouzatvoreným dvorom, ktorý pozostáva z dvoch vysokých blokov (rovnobežných s Košickou ulicou) a dvoch nízkych blokov (rovnobežné s Viktorínovou ulicou a s južnou hranou pozemku). Obidva štvorpodlažné bloky sú napojené na jeden z vysokých, deväť- a dvanásť- podlažných blokov. Tým vzniká pôdorysná schéma dvoch proti sebe otočených „L“.

Osobitým architektonickým akcentom sú štyri konzoly v administratívnej časti. Najvýraznejšie časti blokov A a C sú prepojené vnútroblokovou záhradou s pravidelným rastom stromov. Terén záhrady je zvlnený, mierne stúpajúci smerom k bloku C.

V bloku A je na 1. nadzemnom podlaží (NP) umiestená recepcia pre návštevníkov polyfunkčného bytového domu. Na 2. – 4. NP sú navrhnuté kancelárie prístupné samostatným schodiskom a dvoma výťahmi. Na zvyšných podlažiach sa nachádzajú byty a mezonety.

V bloku B bude 1. NP využité na komerčné účely a z Viktorínovej ulice bude umiestnená rampa do podzemnej garáže. Na zvyšných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky.

1. NP bloku C slúži pre obchodné priestory a fitness. Južná časť bloku C je na 1. NP a na zvyšných podlažiach vyhradená pre byty rôznych veľkostí a kategórií.

Z južnej strany bloku D sú k bytom na prízemí priradené predzáhradky. Ostatné zelené plochy slúžia na oddych a relax všetkých obyvateľov areálu.

V oboch suterénoch je k dispozícii podzemná garáž s kapacitou 211 parkovacích miest a 62 uzavretých garážových boxov. V suterénoch pod blokmi A a C sa nachádzajú komory prislúchajúce k jednotlivým bytom a technické vybavenie domu. Na teréne popri objekte je navrhnutých 43 parkovacích státí.